Wat heb je nodig om planner te worden? (2024)

Wat heb je nodig om planner te worden?

Als planner heb je minimaal een mbo-diploma op zak. Welke studie dat precies is, hangt af van het soort planner dat je wilt worden. Om zorgplanner te worden heb je namelijk een heel ander soort opleiding nodig dan wanneer je als supply chain planner aan het werk wilt.

Wat voor opleiding heb je nodig voor planner?

In vacatures voor planner in de zorg wordt vaak minimaal mbo- of hbo-werk- en -denkniveau gevraagd. Helaas bestaat er geen specifieke opleiding tot planner in de zorg. Je bent goed voorbereid met de mbo-opleiding Personeelsplanner.

Wat is het salaris van een planner?

wat verdien je gemiddeld als planner? Als fulltime planner ga je gemiddeld tussen de 2.394 en 2.465 euro bruto per maand verdienen. Per jaar is dat 31.480 euro bruto, wanneer je 40 uur per week werkt.

Wat moet je doen als planner?

Als planner ben je verantwoordelijk voor een sluitende dag- of weekplanning voor één of meerdere klanten. Dat betekent snel schakelen en zo veel mogelijk vooruitkijken. Komt er een drukke periode aan? Dan check jij of je genoeg mensen in je pool hebt en vul je deze eventueel aan met nieuwe talenten.

Wat verdiend een ZZP planner?

Het minimale maandsalaris voor een planner ligt meestal tussen de €1500 en €3000. Het maximale maandsalaris voor een planner is ook sterk afhankelijk van de sector, locatie en ervaring. Het maximale maandsalaris voor een planner ligt meestal tussen de €5000 en €8000.

Wat kost een planner per uur?

Uurtarieven kunnen variëren van €50 tot €200 per uur of meer. De planner houdt de gewerkte uren bij of geeft vooraf aan hoeveel uur hij of zij eraan besteedt. Er zijn ook party planners die een vast bedrag rekenen voor hun diensten.

Wat verdient een hbo planner?

Universiteit opleidingsniveau levert € 3.815,- per maand op. Met een HBO opleiding ontvang je € 2.985, MBO niveau resulteert in een salaris van € 2.740,-.

Wat verdient een master planner?

Het gemiddelde loonbereik als Master Planner ligt tussen 45.400 € en 63.600 €. Voor een job als Master Planner zijn er heel wat jobaanbiedingen in Brussel, Antwerpen, Gent.

Wat verdient een projectmanager per uur?

Gemiddeld verdien je zo'n 3.517 euro bruto per maand als fulltime projectmanager. Dat is 45.580 euro bruto per jaar. Liever als flexmedewerker aan de slag? Dan verdien je zo'n 20,30 euro per uur.

Hoe ziet een goede planning eruit?

Een planning maken
 • Schrijf op wat je allemaal moet doen.
 • Schrijf alle deadlines op.
 • Wees realistisch.
 • Stel prioriteiten.
 • Plan je pauzes in.
 • Denk positief en beloon jezelf.
 • Volg een cursus time management.
 • Pas je planning tussentijds aan.
Nov 13, 2017

Is plannen een vaardigheid?

Planning is een fundamentele cognitieve vaardigheid die deel uitmaakt van onze uitvoerende functies. Planning kan worden gedefinieerd als de mogelijkheid om "na te denken over de toekomst" of mentaal te anticiperen op de juiste manier om een taak uit te voeren of een specifiek doel bereiken.

Wat is een goede planner app?

Wij hebben vijf fijne planning apps voor 2023 voor je op een rijtje gezet.
 • Todoist. De planning app Todoist is een simpele, maar überhandige app voor al je to do's. ...
 • Trello. Trello is je beste vriend wanneer je aan de slag gaat met een groot project of uitgebreidere taken. ...
 • Google Agenda. ...
 • Any.do. ...
 • Notion.
Jan 9, 2023

Wat verdient een Senior planner?

Het bruto maandsalaris voor een senior planner ligt tussen de € 2.600 – € 3.200 per maand.

Welke ZZP ers verdienen het meest?

Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp'ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op 64,4 duizend euro. Daarna volgen de bedrijfstakken informatie en communicatie, specialistische zakelijke diensten en verhuur van en handel in onroerend goed.

Is 40 euro per uur veel?

Het gemiddelde uurloon van een werknemer in 2021 bedroeg 24 euro. Als we kijken naar gemiddelden van 5-jaars-leeftijdsgroepen verdienden jongeren tot 25 jaar 14 euro of minder per uur. Werknemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar verdienden een uurloon dat ligt tussen 19 en 26 euro.

Wat is de beste ZZP baan?

Uurtarieven zzp'ers
BeroepUurtarief zzp'ersBruto-uurloon werknemers
MinimumMinimum
Meubelmaker (ambachtelijk)€ 35€ 11
Loodgieter (vind een opleiding via Springest)€ 40€ 12
Fysiotherapeut (vind een opleiding via Springest)€ 40€ 15
46 more rows

Wat verdient een Hoofdplanner?

Het gemiddelde salaris voor a senior planner (m/v) is € 3.478 per maand in Nederland. 174 salarissen doorgegeven, bijgewerkt om 21 november 2023. Is dit nuttig?

Wat is een goede online planner?

Google Agenda

Google Agenda is naast de agenda van Apple een van onze favoriete apps. Deze populaire agenda tool heeft miljoenen gebruikers, en dat is niet voor niets. Deze agenda app van Google is voor zowel iOS als Android beschikbaar. De app kenmerkt zich door zijn eenvoud en de gebruiksvriendelijke interface.

Hoe maak je een eigen planner?

Zo maak je een gratis planning met Adobe Express.
 1. Sla de weekplanning op en deel deze. Download de weekplanning naar je apparaat. ...
 2. Voeg tekst toe. ...
 3. Personaliseer het ontwerp met afbeeldingen. ...
 4. Laat je inspireren. ...
 5. Ga in een oogwenk aan de slag.

Wat is de best betaalde baan met hbo?

Geneeskundige (€ 4.500 - € 9.000 bruto per maand)

Ze kunnen medicijnen voorschrijven, operaties uitvoeren of advies geven over gezonde levensstijlkeuzes. Het is een belangrijke functie, en staat daarom ook op nummer één van de best betaalde hbo-banen met een salaris tussen de € 4.500 en € 9.000 bruto per maand.

Wat zijn de best betaalde banen hbo?

Top 12 Best Betaalde banen op Hbo-niveau
 1. Financial Controller (€2.500 – €10.000) ...
 2. 2 Mondhygiënist (€2.500) ...
 3. Toerisme. ...
 4. Leraar (€2.800 – €5.800) ...
 5. White Hat Hacker of Ethisch hacker (€4.000 – €10.000) ...
 6. Elektrotechnisch Ingenieur (€2.830 – €5.000) ...
 7. Voertuigtechnicus (€2.280 – €4.500) ...
 8. Hbo-ICT'er (€2.775 – €6.500)

Wat is de hoogste salaris in hbo?

Best betaalde hbo opleidingen
StudieMaandloon (bruto)
1Electrotechniek€2.866
2Technische bedrijfskunde€2.860
3ICT€2.857
4Voertuigentechniek€2.845
6 more rows
Sep 8, 2023

Welke manager verdient het meest?

Top 5 salarissen Managers per bedrijf
BedrijfGem. salaris p/m
Tata Steel€ 7.180
DETALENT€ 7.150
Jumbo BE€ 6.850
Erasmus MC€ 6.755
1 more row

Wat verdient een planner in het ziekenhuis?

Een Zorgplanner in Nederland verdient gemiddeld € 2.765 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.355 (laag) tot € 3.180 (hoog).

Wat verdient een projectmanager netto?

Salaris Projectmanager per carrièreniveau
#CarrièreniveauGem. salaris p/m
1Junior€ 4.300
2Medior€ 4.510
3Senior€ 4.615

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 02/16/2024

Views: 6570

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.