Welke soorten planners zijn er? (2024)

Welke soorten planners zijn er?

Er zijn zoveel verschillende soorten planners. Je hebt weekplanners, maandplanners, familieplanners, gedateerde planners, ongedateerde planners, bureaubladplanners of planners die je aan de muur kunt hangen. Je zou voor je zelf moeten bepalen wat voor jou het beste werkt.

Welke verschillende soorten planningen zijn er?

Hier kunnen we onderscheiden. productieplanning; financiële planning; personeelsplanning; marketingplanning.

Welke planner is goed?

 • Purpuz Planner PRO weekplanner. Purpuz Planner PRO weekplanner. € 36 bij partner.bol.com. ...
 • A-Journal familieplanner 2023. A-Journal familieplanner 2023. Nu met 21% korting. ...
 • Moon Planner 2023. Moon Planner 2023. € 40 bij partner.bol.com. ...
 • Purpuz familieplanner 2023. Purpuz familieplanner 2023. € 35 bij partner.bol.com.
Jan 3, 2023

Wat voor opleiding heb je nodig om planner te worden?

Als planner heb je minimaal een mbo-diploma op zak. Welke studie dat precies is, hangt af van het soort planner dat je wilt worden. Om zorgplanner te worden heb je namelijk een heel ander soort opleiding nodig dan wanneer je als supply chain planner aan het werk wilt.

Wat is de taak van een planner?

Een planner, soms ook productieplanner genoemd, is een persoon die zich binnen een organisatie bezighoudt met het opstellen en beheren van planningen. Taken van een planner zijn onder meer het inplannen van personeel, het maken van logistieke planningen of het beheren en coördineren van bestaande planningen.

Welke 3 functies heeft een planning?

Planning maken
 1. Brainstorm over alle activiteiten (dat heb je al gedaan toen je de fasering van je project hebt gemaakt) ...
 2. Kijk welke activiteiten na elkaar moeten plaatsvinden en welke gelijk op kunnen lopen. ...
 3. Groepeer de activiteiten tot projectfasen.

Wat is het verschil tussen plan en planning?

In het activiteitenplan staan alle activiteiten die nodig zijn om tot het afgesproken resultaat te komen. Het geeft de structuur van de plannen weer. In de planning wordt alles gerangschikt in de tijd en wordt er een doorlooptijd aan gekoppeld.

Wat kost een planner per uur?

Uurtarieven kunnen variëren van €50 tot €200 per uur of meer. De planner houdt de gewerkte uren bij of geeft vooraf aan hoeveel uur hij of zij eraan besteedt. Er zijn ook party planners die een vast bedrag rekenen voor hun diensten.

Wat verdient een planner per maand?

wat verdien je gemiddeld als planner? Als fulltime planner ga je gemiddeld tussen de 2.394 en 2.465 euro bruto per maand verdienen. Per jaar is dat 31.480 euro bruto, wanneer je 40 uur per week werkt.

Wat is het salaris van een planner?

Het gemiddelde salaris voor een Planner in Nederland is € 5.132 per maand. De gemiddelde aanvullende vergoeding voor een Planner in Nederland is € 1.853, waarbij het bereik uiteenloopt van € 643 tot € 3.556.

Wat verdiend een ZZP planner?

Het minimale maandsalaris voor een planner ligt meestal tussen de €1500 en €3000. Het maximale maandsalaris voor een planner is ook sterk afhankelijk van de sector, locatie en ervaring. Het maximale maandsalaris voor een planner ligt meestal tussen de €5000 en €8000.

Wat verdient een ZZP planner?

Zzp planner salarissen

Salarissen kunnen variëren, afhankelijk van waar u werkt. Bij het vastleggen van een gemiddeld loon is het laagste jaarsalaris € 80.808 en het hoogste tarief € 80.808.

Wat verdient een Senior planner?

Het bruto maandsalaris voor een senior planner ligt tussen de € 2.600 – € 3.200 per maand.

Hoe maak je zelf een planner?

Een goede planning maak je door de volgende vier stappen te doorlopen:
 1. Stap 1. Maak een lijst van alles wat je moet doen. ...
 2. Stap 2. Schrijf per onderdeel op hoeveel tijd je er aan kwijt bent. ...
 3. Stap 3. Maak een lijst met daarop alle data tot aan je deadlines. ...
 4. Stap 4. Puzzel het in elkaar. ...
 5. Stap 5 – Studiemeesters.

Waarom wil je planner worden?

Waarom is een planner maken zo belangrijk? To-do lijstjes zijn belangrijk omdat ze je helpen georganiseerd te blijven en je te concentreren op wat er gedaan moet worden. Als alles op één plek is opgeschreven, is het makkelijker om te zien wat er gedaan moet worden.

Wat verdient een hoofd planner?

Wat verdient een Hoofd Planning? Een Hoofd Planning verdient ongeveer € 2500 tot € 2900 bruto per maand afhankelijk van zijn ervaring in werkzaamheden in de accountancy.

Waar bestaat een goede planning uit?

Een paar tips:
 • Zorg dat jouw planning altijd actueel en volledig zijn. ...
 • Werk met categorieën en kleuren.
 • Bouw ritme op door op vaste momenten bepaalde taken te doen.
 • Probeer tijd specifieke taken en niet tijd specifieke taken in 1 overzicht vorm te geven.
Apr 19, 2022

Wat is een ander woord voor planning?

bestek, draaiboek, overzicht, plan, planning, richtsnoer, rooster, schema, tijdschema, tijdsindeling, voornemen, werkschema.

Wat is een overall planning?

Een overall planning geeft alle planningsinformatie weer die in het project speelt. Alle disciplines en niveaus zijn hier bij elkaar geïntegreerd.

Wat is het verschil tussen een projectplan en een plan van aanpak?

'Plan van Aanpak' en 'Projectplan' zijn hetzelfde

En voor mensen die vanuit een uitkering werk moeten vinden. En je kan dus ook en Plan van Aanpak maken voor een project. Om aan te geven dat het plan over een project gaat gebruiken sommigen ook wel de naam 'Projectplan'.

Wat is een goede online planner?

Google Agenda

Google Agenda is naast de agenda van Apple een van onze favoriete apps. Deze populaire agenda tool heeft miljoenen gebruikers, en dat is niet voor niets. Deze agenda app van Google is voor zowel iOS als Android beschikbaar. De app kenmerkt zich door zijn eenvoud en de gebruiksvriendelijke interface.

Wat verdient een planner netto?

Loon Planner per dienstverband
#DienstverbandGem. salaris p/m
1Detachering€ 3.320
2Tijdelijk contract€ 3.060
3Vast contract€ 2.860
4Freelance€ 2.800
1 more row

Wat is een Senior planner?

Kort gezegd hebben senior planners ruime kennis over het planvak en de bijbehorende systemen. Als senior planner hou je je minder bezig met het plannen zelf en meer met de organisatie in zijn geheel.

Wat doet een Senior planner?

Als senior planner zorg je dat de planners goed hun werk kunnen doen en dat er binnen de sector Sport zo efficient en effectief mogelijk gepland wordt. Je stelt hiervoor middellange en lange termijn planningen en forecastst op die zijn afgestemd op de afdelingsspecifieke kenmerken.

Wat verdient een projectmanager per uur?

Gemiddeld verdien je zo'n 3.517 euro bruto per maand als fulltime projectmanager. Dat is 45.580 euro bruto per jaar. Liever als flexmedewerker aan de slag? Dan verdien je zo'n 20,30 euro per uur.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 12/04/2024

Views: 6590

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.